Doradztwo podatkowe

W ramach naszej współpracy oferujemy klientom kompleksowe doradztwo podatkowe. Doradztwo to polega w szczególności na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa podatkowego oraz reprezentowania klientów w toku kontroli i postępowań przed organami podatkowymi, a także zastępowania klientów w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Dotyczy to również rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.