Mediacja

Mediacja nie jest dobrze znanym sposobem rozwiązywania sporów, choć jest tańsza niż postępowanie sądowe i pozwala uniknąć jego niepewności
i zaoszczędzić na czasie.

Nasi mediatorzy, w tym stały mediator Sądu Okręgowego w Kielcach wyjaśniają zasady mediacji i mogą ją przeprowadzić z korzyścią dla poróżnionych stron. Specjalizujemy się w mediacji obejmującej spory dotyczące działalności gospodarczej i spory majątkowe.