Ta strona używa COOKIE

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij więcej o cookie

Doradztwo podatkowe

W ramach naszej współpracy oferujemy klientom kompleksowe doradztwo podatkowe. Doradztwo to polega w szczególności na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa podatkowego oraz reprezentowania klientów w toku kontroli i postępowań przed organami podatkowymi, a także zastępowania klientów w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Dotyczy to również rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Biuro rachunkowe

W ramach stałych umów oferujemy klientom wszechstronną obsługę w zakresie prowadzenia księgowości.

 

Prowadzimy zarówno księgi rachunkowe jak również księgę przychodów i rozchodów oraz rozliczenia ryczałtowe. Usługę tą realizujemy w sposób kompleksowy zarówno rozliczając podatki dochodowe jak również podatek od towarów i usług, prowadząc wymagane ewidencje w zakresie rozliczenia podatku od czynności cywilno-prawnych czy też podatku od nieruchomości.

 

czytaj więcej

Rejestracja podmiotów gospodarczych

Na zlecenie klientów dokonujemy wszelkich formalności koniecznych do zarejestrowania działalności gospodarczej zarówno tych osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych, które wpisane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), jak również tych, których rejestracji dokonuje właściwy wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w tym m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, jawne, komandytowe.

Oczywiście wspólnie z klientem wybieramy najbardziej pożądaną dla Jego planowanego przedsięwzięcia formę prowadzenia działalności. Proces rejestracji wykonujemy kompleksowo, uzyskując wszelkie potrzebne numery identyfikacyjne (REGON, NIP) oraz dokonując zgłoszenia nowo zarejestrowanego podmiotu we wszelkich organach administracji państwowej takich jak: Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gotowe spółki na sprzedaż

Sprzedaż gotowych spółek to usługa dedykowana dla osób które chcą niezwłocznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bez oczekiwania na przejście procedur związanych z rejestracją podmiotu. Spółki takie gotowe są do pojęcia aktywności w zasadzie "od zaraz".

Oczywiście po sprzedaży spółki dokonujemy niezbędnych zmian nazwy, kapitału, udziałowców, siedziby czy też reprezentantów spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym według wytycznych nabywcy. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

Spółki zagraniczne

Współpracujemy z partnerami prawnymi w różnych krajach co umożliwia za naszym pośrednictwem utworzenie spółki zagranicznej i przeniesienie istniejącej lub rozpoczęcie nowej działalności. Nasi specjaliści wyjaśniają różnice w przepisach prawnych w zakresie opodatkowania, własności przemysłowej i innych elementów stanowiących środowisko prawne biznesu w różnych miejscach świata. Ich znajomość i porównanie pozwala dobrać właściwe miejsce i formę prawną dla wielu rodzajów działalności.

Obsługa prawna

W celu dostarczeniu klientom wszechstronnej obsługi oferujemy naszym klientom również pomoc prawną z zakresu prawa handlowego, cywilnego, gospodarczego czy też prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach tej obsługi oferujemy m.in. sporządzanie oraz opiniowanie umów oraz innych pism i dokumentów wewnątrzkorporacyjnych, obsługę Walnych Zgromadzeń, reprezentację przedsiębiorców w sporach sądowych oraz windykację należności.

Mediacja

Mediacja nie jest dobrze znanym sposobem rozwiązywania sporów, choć jest tańsza niż postępowanie sądowe i pozwala uniknąć jego niepewności i zaoszczędzić na czasie.

Nasi mediatorzy, w tym stały mediator Sądu Okręgowego w Kielcach wyjaśniają zasady mediacji i mogą ją przeprowadzić z korzyścią dla poróżnionych stron. Specjalizujemy się mediacji obejmującej spory dotyczące działalności gospodarczej i spory majątkowe.

Upadłość

Upadłość jako następstwo utraty płynności lub wypadków losowych jest niekiedy koniecznością. Jej ogłoszenie chroni przedsiębiorcę i władze spółek przed odpowiedzialnością finansową i karną.


Doświadczony Doradca Restrukturyzacyjny pomoże Państwu ocenić stan przedsiębiorstwa i szanse jego ratowania. Jeśli nie będzie ono możliwe, przeprowadzi firmę przez postępowanie upadłościowe.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Firma nasza świadczy kompleksowe usługi w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zarówno w oparciu o przepisy nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (postępowanie naprawcze i sanacyjne), jak i za pomocą innych narzędzi prawnych, przekształcenia spółek i działalności gospodarczej. W procesie uczestniczy licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej i umożliwienie jej rozpoczęcie "nowego życia". Jako dobrodziejstwo oddłużenia i ochrony przed wierzycielami obowiązuje w naszym systemie prawnym od niedawna i wciąż zyskuje na popularności.

Pozornie prosty wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zniechęcać do korzystania przy jego sporządzeniu z pomocy fachowców. Doradca Restrukturyzacyjny pomoże jednak w zebraniu wszelkich danych i będzie reprezentował wnioskodawcę przed Sądem Upadłościowym. Pozwoli to zmniejszyć stres i uniknąć błędów oraz ich niechcianych konsekwencji.

Sukcesja działalności

W ostatnich latach nasila się zapotrzebowanie przedsiębiorców, przede wszystkim prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą i prowadzących w różnych formach przedsiębiorstwa rodzinne.

Polecamy naszą pomoc i doradztwo w zakresie przekształceń, które muszą być przeprowadzone by zapewnić ciągłość działalności przy przekazywaniu jej pomiędzy pokoleniami. Z doświadczenia wiemy, że takie działania lepiej podjąć, zanim sukcesja stanie się przykrym faktem.

Outsourcing

Outsourcing polega na powierzeniu zewnętrznemu podmiotowi części zadań, nie będących bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstwa w celu lepszego skupienia się na rzeczywistych działaniach budujących sukces firmy. W ramach tej usługi możecie Państwo przekazać obsługę w zakresie księgowości, płac czy kadr w nasze ręce optymalizując dotychczasowe koszty, które musieliście do tej pory ponosić uzyskując jednocześnie w zamian specjalistyczną obsługę dopasowaną idealnie do Państwa potrzeb. 

Wirtualne biuro

Usługa dedykowana jest dla Klientów, którzy z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie posiadają własnego biura, a jednocześnie zależy im aby zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo w zakresie obsługi korespondencji. W ramach tej usługi Klient uzyskuje prawo do korzystania na potrzeby rejestracyjne z prestiżowego adresu siedziby firmy oraz uzyskuje pewność, iż otrzyma w formie elektronicznej niezwłocznie wszelką skierowaną do niego korespondencję. W razie takiej potrzeby możliwe jest również skorzystanie z pomieszczeń biurowych oraz w pełni wyposażonej we wszelkie niezbędne urządzenia sali konferencyjnej. 

o firmie

Pomożemy Ci rozwiązać problemy i rozwinąć Twój biznes

biuro BDP

Obecna działalność spółki stanowi kontynuację jednoosobowego przedsięwzięcia doradcy podatkowego Pawła Zielonki którego początek miał miejsce w 1994 roku. Niespełna rok później w skutek szybkiego rozwoju działalność ta kontynuowana była w formie spółki cywilnej po przystąpieniu do niej doradcy podatkowego Grzegorza Grabowskiego.

Od 2003 roku działalność nasza jest kontynuowana w obecnej strukturze organizacyjnej wskutek aportu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą BDP z siedzibą w Kielcach.

czytaj więcej