Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Firma nasza świadczy kompleksowe usługi w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw zarówno w oparciu o przepisy nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (postępowanie naprawcze i sanacyjne), jak i za pomocą innych narzędzi prawnych, przekształcenia spółek i działalności gospodarczej. W procesie uczestniczy licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny.